EKLVL perelaager 18. – 19. augustil 2018 Rummusaares

Mis on üks õige suvi ilma Rummusaareta? Laagrisse kippusid nii lapsed kui nende vanemad ja nii sai sel aastal teoks kaks EKLVL laagrit – üle mitme aasta taas nädalane lastelaager juulikuus koostöös OÜga Targalt Talitaja ning 18.-19. augustil perelaager.

Perelaagris oli osalejaid tervelt 50, neist 22 last, kõige pisemad alles mõnekuused. Tegevusi jagus nii väikestele kui suurtele, toimus traditsiooniline jalgpallimatš ning eriliselt popp oli vee-õhupallide kauguspüüdmise võistlus. Õhtuses programmis olid Rummusaare saun oma tuntud headuses ning muidugi grill ja chill.

Grupipilt

Ja veel mõningaid pilte perelaagrist näeb pildigaleriis

Toimus ka aruteluring haridus- ja rehabilitatsiooni teemadel, mida juhtis Toomas Sepp ja kus külalisena vastas küsimustele Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tööhõive ja sotsiaaltöö talituse juht Minni Sirge. Allpool noppeid olulisematest arutelupunktidest.

  • Logopeedi teenus on raskesti kättesaadav. Ka Heleni kooli lasteaias võiks olla rohkem logopeedide tunde. Ebaõiglane on olukord, kus Heleni Koolis vähendatakse logopeedi tunde neil kurtidel lastel, kes aparaate ei kasuta.
  • Kurtide rühmas võiks olla rohkem kurte /viipekeelt oskavaid kasvatajaid, et laste viipekeel areneks.
  • Kurdi lapse kasvatamise, arendamise, eneseväljenduse teemadel võiks näiteks Heleni Kooli juures korraldada regulaarseid vanemate teemaõhtuid. Samamoodi oluline on see, kuidas õpetada neid kuuljaid lapsi, keda elavad kurtide peredes.
  • Bürokraatia ja asjaajamine teenuste kasutamisel on väga keeruliseks läinud, nt abivahendite taotlemisel. Ebamõistlik on süsteem, kus peab iga 5 aasta pärast oma puuet (olen kurt ja jään kurdiks) käima tõestamas, see võtab asjatult aega nii ametnikelt kui puudega inimestelt.
  • Toetustest ja teenustest: lastelaagri jaoks saab toetust , aga ainult siis, kui on pere sissetulek on väike. Viipekeele tõlketeenust kasutatakse. Teenuste kohta peaks koostama viipekeelsed tutvustused Tallinna veebilehele.
  • Piirkonniti on olukord erinev: Narvas aitab rehaplaani olemasolu ka teenuseid saada, Tallinnas on probleeme ka plaani olemasolul. Nt Termaki invabussile saab lapse panna nt Lasnamäel, Mustamäel mitte.
  • Lastele rohkem arendavaid huviringe. Nt väga meeldis nii lastele kui vanematele lastelaagri judotrennid.  Jätkata võiks Kolme põrsakese teadusteatri ringi, mis käis eelmisel aastal kord nädalas. Kindlasti võiks midagi toredat koos teha ka jõulude ajal (midagi eriti uut ja huvitavat – seinal ronimine, matk vm).

Perelaagrit aitasid korraldada Marko Uripea ja Sirle Papp. Aitäh ka kõigile teistele abilistele!

Posted in Uudised