Kuulmisrehabilitatsiooni programm 2021-2025

2021-2025 programm on juba viies sarnane koonddokument, mille kuulmispuuetega inimeste ühendused koostöös mitmete ametkondadega on kokku pannud. Varasemad programmid valmisid aastatel 1998, 2005, 2008 ja 2012.

Programmis kajastatakse eri eluvaldkondade ja teenuste lõikes praegust olukorda, tuuakse välja positiivsed muutused, kirjeldatakse probleemid ning pakutakse neile ka lahendusi.

Sisukord

 1. Kuulmispuude diagnoosimine ja statistika
 2. Audioloogia
 3. Haridus
 4. Eesti viipekeel ja tõlketeenus
 5. Kurtide ja vaegkuuljate ligipääsetavus
 6. Rehabilitatsioon ja teenused
 7. Tööhõive ja toimetulek
 8. Organisatsioonid

Kuigi pealtnäha on tegu dokumendiga, millel justkui ei ole siduvat jõudu (nt mingi teenuse kättesaadavuse parandamisel), jälgime kuulmispuudega inimeste heaolu eest seisjatena programmi täitmist tähelepanelikult ning soovime kuulmispuudega inimeste huvikaitses olla kõigile asutustele ja teenusepakkujatele head koostöised partnerid.

Kuulmisrehabilitatsiooni programmi koostamisel osalesid:

 • Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit (EKLVL)
 • Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL)
 • Eesti Kurtide Liit (EKL)
 • Eesti Kurtide Noorte organisatsioon (EKNO)
 • Eesti Implantaadilaste Selts (ILS)
 • Eesti Pimekurtide Tugiliit (EPKTL)
 • Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing (EVKTÜ)
 • Eesti Kirjutustõlkide Ühing
 • Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (KLÕPS)
 • MTÜ Audiere
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tallinna Heleni Kool
 • TÜK kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond
 • Eesti Töötukassa
Programmi koostamist rahastas Sotsiaalministeerium Euroopa Liidu struktuurivahenditest.
Suur tänu!