Nõustamisteenus

Teenuse eesmärgiks on jagada praktilisi kogemusi ja nõustada kuulmispuudega laste vanemaid, peresid ja sidusisikuid (õpetajad, kasvatajad jt.) sotsiaalsetes, juriidilistes ja meditsiinilistes küsimustes, tehniliste abivahendite kasutamises, rehabilitatsiooniteenuste saamise võimalustes ja selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamises, kuulmispuudega laste õpetusmeetodite valikus, haridusasutuste võimalustes jt. küsimustes.

Vastuvõtt kokkuleppel EKLVL kontoris Ehte 7,
e-maili teel: eklvl@eklvl.ee
telefoni teel: 6008552, 5201428