2019 kalenderplaan

VEEBRUAR
04.02 Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide ümarlaud

MÄRTS
11.03 Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide ümarlaud

APRILL
09.04 Lions heategevuspäev Tallinna Heleni Koolis
13.04 Perepäev ja aastakoosolek
EKLVL volikogu koosolek

MAI
10.05 EPIKoja üldkoosolek
04.05 – 05.05 Heakorratalgud Rummusaares Lionsitega

JUULI
28.07 – 02.08 Lastelaager Rummusaares

AUGUST
4. – 9.08 FEPEDA perelaager, Dorfweil, Saksamaa
17. – 18.08 Perelaager Rummusaares

OKTOOBER
EKLVL volikogu koosolek

DETSEMBER
EKLVL ja ILS jõuluüritus