Viited

Ühiskondlikud organisatsioonid

 • Eesti Kurtide Liit
  13426 Tallinn
  Nõmme tee 2
President Tiit Papp
tel/faks 6 552 510
ead@ead.ee
www.ead.ee
 • Eesti Vaegkuuljate Liit
  Toompuiestee 10
  10137 Tallinn
  EPIKoja majas,
  II k., ruum 220
Esimees Andrus Helenurm
tel/faks 6 616 394
vaegkuuljad@hot.ee
vaegkuuljad@vaegkuuljad.ee
www.vaegkuuljad.ee
 • Eesti Pimekurtide Tugiliit
  10318 Tallinn
  Ehte 7
Esinaine Maarja Kirsberg
tel/faks 6 748 497
info@pimekurdid.ee
www.pimekurdid.ee
 • Eesti Kurtide Spordiliit
  13426 Tallinn
  Nõmme tee 2
President Anneli Ojastu
GSM 5650 3051
faks 6 555 565
info@kurtidespordiliit.ee
www.kurtidespordiliit.ee
 • Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing
  13426 Tallinn
  Nõmme tee 2
Juhatuse esinaine
Regina Paabo
faks 6 552 509
www.evkty.ee

Viipekeele tõlgi tellimiskeskused Eestis

Tallinn
Eesti Kurtide Liit
Tallinn 13426 Nõmme tee 2
tel/faks 6 552 509
e-post: ulvi@ead.ee
liivi@ead.ee
GSM 50 60 444
Pärnu 
Pärnumaa Kurtide Ühing
Lubja 48A
Mob: 56 745 710
E-mail: annenisu@hot.ee

Avatud: E 10-12
T 10-12
K 10-12
N 18-20 (Lubja 48a)
R 10-12 (Riia mnt. 70 Puuetega Inimeste Kojas)
Tartu
Tartumaa Kurtide Ühing
Suur-Kaar 56A
50404 Tartu
Tel. 533 16 755
56 255 055
Avatud: T 14-16 (Rahu 8)
K 15-18.30
Kuressaare
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
Pikk 39
tel/faks 45 55 697

Lingid Eestis

• Tallinna Heleni Kool
• Tartu Hiie Kool
• Narva Paju Kool
• Eesti Puuetega Inimeste Koda
• Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt väljaantud materjalid
• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Kool ja õppeasutus puuetega inimestele
• Eesti Kurtide Liit
• Eesti Vaegkuuljate Ühing
• SA TÜK Kõrvakliinik
• SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku kuulmishoiu keskus
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus
• Tallinna Kuulmisrehabilitatsioonikeskus ja OÜ Stillen Elektroonika 
• Pimekurtide Tugiliit
• Rehabilitatsiooniteemaline infoleht
• Abivahendite firmad

Lingid mujal maailmas

Teisi kuulmispuuetega laste vanemate liitusid

• Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto
• Fepeda (Üleeuroopaline kuulmispuudega laste vanemate liitude assotsiatsioon)
• International Deaf Children’s Society, Inglismaa http://www.idcs.info
• DHB (Rootsi)
• HBF (Taani)
• American Society for Deaf Children (USA)

Muud huvitavat inglise keeles

• Listen-Up Web Spetsiaalne koondlehekülg lastevanematele. Võrratult palju kasulikku infot
meditsiinist, abivahenditest, õppematerjalidest, tugirühmadest jne.
• Deafness at Birth, Suurbritannia. Rikkalik artiklikogu
• Hearing Loss Web, USA
• National Institute on Deafness and other Communication Disorders, NIDCD, USA
• Central Institute for the Deaf, USA
• The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, USA
• The Listening Centre at Johns Hopkins, USA
• Gallaudet University, Washingtonis tegutsev ülikool viipekeelsete õppekavadega
• Hands and Voices, USA Suurepärane artiklivalik (Resources)