Sotsiaaltoetused

Erinevatest toetustest saad täiendavalt lugeda alljärgnevatelt aadressidelt:

Sotsiaaltoetused puuetega inimestele -
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/

Peretoetused -
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/peretoetused-2/