Rahvusvaheline konverents Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon 28. märtsil 2008

TÜ Raamatukogu konverentsikeskuses peetud ühepäevasel konverentsil osales 150 kuulajat: kuulmispuudega laste vanemad ja õpetajad nii tava- kui erikoolidest, hariduskorraldajad, logopeedid ja eripedagoogid, meditsiinitöötajad. Konverentsil esinesid Eesti spetsialistide kõrval külalislektorid Austraaliast (Viktorija McDonell) ja Suurbritanniast (Suzanne Harrigan).

Konverentsi toetasid Eesti Puuetega Inimeste Fond, MTÜ Audiere ja Cpchlear AG.

Konverentsi ettekanded on avaldatud konverentsi kogumikus, mis on saadaval EKLVL kontoris.

Konverentsi ettekannete teemadega saab tutvuda siin.