Viited

Ühiskondlikud organisatsioonid

  • Eesti Kurtide Liit
www.ead.ee
  • Eesti Vaegkuuljate Liit
www.vaegkuuljad.ee
  • Eesti Pimekurtide Tugiliit
www.pimekurdid.ee
  • Eesti Kurtide Spordiliit
www.kurtidespordiliit.ee
  • Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing
www.evkty.ee

Viipekeele tõlgi tellimiskeskused Eestis

Viipekeeletõlkide OÜwww.viipekeeletolgid.ee
MTÜ Tartu Viipekeeletõlgidwww.tartuviipekeeletolgid.ee
Pärnu viipekeele tõlkekeskuswww.parnu-kurdid.ee/viipekeele-tolkekeskus
Saaremaa viipekeele tõlketeenuswww.saaremaavald.ee/viipekeele-tolketeenus

Lingid Eestis

• Tallinna Heleni Kool
• Tartu Hiie Kool
• Narva Paju Kool
• Eesti Puuetega Inimeste Koda
• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Kool ja õppeasutus puuetega inimestele
• Eesti Kurtide Liit
• Eesti Vaegkuuljate Liit
• SA TÜK Kõrvakliinik
• SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliinik
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus
• Tallinna Kuulmisrehabilitatsioonikeskus ja OÜ Stillen Elektroonika 
• Pimekurtide Tugiliit
• Rehabilitatsiooniteemaline info

Lingid mujal maailmas

Teisi kuulmispuuetega laste vanemate liitusid

• Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto
• FEPEDA (Üleeuroopaline kuulmispuudega laste vanemate liitude assotsiatsioon)
National Deaf Children’s Society (Suurbritannia)
• DHB (Rootsi)
• American Society for Deaf Children (USA)

Muud huvitavat inglise keeles

• Listen-Up Spetsiaalne koondlehekülg lastevanematele. Võrratult palju kasulikku infot
meditsiinist, abivahenditest, õppematerjalidest, tugirühmadest jne.
• Hearing Loss, USA
• The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, USA
• Gallaudet University, Washingtonis tegutsev ülikool viipekeelsete õppekavadega
• Hands and Voices, USA Suurepärane artiklivalik (Resources)