Sotsiaaltoetused

Erinevatest toetustest saad täiendavalt lugeda alljärgnevatelt aadressidelt:

Sotsiaaltoetused puudega inimestele -
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/toetused-puudega-inimestele

Peretoetused -
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/perehuvitised-ja-muud-toetused/peretoetused