Koostööpartnerid

Koostööpartnerid Eestis:

Riigiasutused:
Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Rahandusministeerium

Eesti Televisioon

Omavalitsused:
Tallinna Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Kuressaare Linnavalitsus, Albu Vallavalitsus

Haridusasutused:
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tallinna Heleni Kool, Tartu Hiie Kool, Tartu Lasteaed Nukitsamees, Porkuni Kool, Narva Paju Kool, Pärnu Kastani Lastepäevakodu
Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Teeninduskool

Mittetulundusühingud, sihtasutused:
Avatud Eesti Fond, Eesti Kurtide Liit, Eesti Vaegkuuljate Ühing, Eesti Pimekurtide Tugiliit, Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing, Audiere, Töötahe

LC Tallinn Kristiine, LC Tallinn-Vanalinn,
Sotsiaaltöö Keskus “Sõbra Käsi”

Euroopa Noored Eesti Büroo
BDA
MEIS

Kuulmiskeskused, meditsiiniasutused:
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus
Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus
SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond
SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku kuulmishoiu keskus
SA TÜK Kõrvakliinik
Tartu Kuulmise-, Kõne- ja Tasakaalukeskus

Saatkonnad:
Suurbritannia Suursaatkond Eestis
Kanada Suursaatkond

Koostööpartnerid välismaal:

FEPEDA (Üleeuroopaline Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liitude Assotsiatsioon)
Ear Foundation (Nottingham)

Soome KLVL, Leedu KLVL

Know-How Fond
Salo Baltic OÜ
Turu Aura Instituut