Rahvusvaheline koostöö

EKLVL on üle-euroopalise kuulmispuuetega laste vanemate liitude assotsiatsiooni FEPEDA liige.